ภาพเขียนสีเพิงหินลานเสาเอ้


ละติจูด 17.709722 , ลองจิจูด 102.366667 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสเพิงหินลานเสาเอ้ บริเวณก้อนหินใหญ่สองก้อนวางเรียงกัน ตามแนวเหนือ-ใต้ สูง 1.43 เมตร อยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบก ประมาณ 400 เมตร ภาพเขียนอยู่บนผนังเพิงหิน ด้านทิศตะวันออก เป็นภาพลายเส้น เขียนด้วยสีแดง เส้นตรงเขียนตามแนวตั้ง หรือมีเส้นตรงอื่นเชื่อมต่อ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -