ภาพเขียนสีเพิงหินวัดพระพุทธบาทบัวบาน (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)


ละติจูด 17.625 , ลองจิจูด 102.283333 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินวัดพระพุทธบาทบัวบาน (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) พบบริเวณที่เป็นก้อนหินใหญ่สูงประมาณ 1 เมตร อยู่บนลานหินบนภูพระบาท ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 30 เมตร ภาพเขียนสีมีลายเส้นสีแดงเพียงเส้นเดียวบนผนังเพิงหินด้านทิศเหนือ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -