ภาพเขียนสีเพิงหินวัดลูกเขย


ละติจูด 17.733333 , ลองจิจูด 102.364167 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินวัดลูกเขย พบบริเวณที่เป็นเป็นเพิงหินที่เกิดจากก้อนหิน 2 ก้อนซ้อนกันสูงประมาณ 6 เมตร ห่างจากวัดลูกเขยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 เมตร (วัดลูกเขยอยู่ห่างจากวัดพ่อตาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 200 เมตร) ภาพเขียนอยู่บนผนังเพิงหินด้านทิศเหนือ เขียนด้วยสีแดงอมส้ม เป็นภาพลายเส้นเล็ก ๆคล้ายแมลงป่อง สูงจากพื้นประมาณ 1.55 เมตร (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -