ภาพเขียนสีเพิงหินห้วยหินลาด


ละติจูด 17.713889 , ลองจิจูด 102.374444 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินห้วยหินลาด พบบริเวณห่างจากถนนสายบ้านติ้ว - พุทธบาทบัวบก สะพานห้วยหินลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 เมตร มีก้อนหินทรายก้อนใหญ่วางซ้อนกันอยู่ทั่วไปในป่าทึบ เป็นเพิงหินที่มีรูปสัณฐานคล้ายเรือ ยาวประมาณ 6 เมตร วางซ้อนกันบนลานหินตามแนวเหนือ-ใต้ ทำให้เกิดเพิงหินยื่นออกมาทางด้านทิศเหนือ ภาพปรากฎบนเพดานด้านทิศเหนือ สูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร เขียนด้วยสีแดงคล้ำ เป็นภาพลายเส้นรูปสี่เหลี่ยมต่อกันที่มุมเป็นแถวยาวตามแนวตั้ง แล้วมีเส้นตรงตัดกลางรูปสี่เหลี่ยมผ่านมุมตลอด นอกจากนั้นมีลายเส้นตรง เส้นคดและหักมุมต่อกัน ลายเส้นคู่ขนาน (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -