ภาพเขียนสีเพิงหินหินร่อง


ละติจูด 17.705556 , ลองจิจูด 102.364722 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินหินร่อง พบ 3 บริเวณ ได้แก่ เพิงหิน 1ก้อนหินทรายขนาดใหญ่ วางซ้อนทับกันเกิดเป็นเพิงหิน สูง 6 เมตร อยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 3 กม ภาพเขียนอยู่ทางด้านทิศตะวันออก แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม บนผนังเพิงหินและบนเพดาน เพิงหิน 2เพิงหินสูงประมาณ 6 เมตร อยู่ห่างจากเพิงหินหินร่อง 1 ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 200 เมตร ภาพเขียนอยู่สูงจากพื้น 1.9 เมตร และเพิงหิน 3ภาพลบเลือน เป็นภาพลายเส้นประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ เส้นคู่ขนาน หยักฟันปลา วงกลม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมซ้อนกัน เส้นตรง ทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -