ภาพเขียนสีเพิงหินเหนือคอกม้าท้าวบารส


ละติจูด 17.719444 , ลองจิจูด 102.361389 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

คอกม้าบารสมีลักษณะเป็นเพิงหินซ้อนขนาดใหญ่ คล้ายที่อยู่ หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภาพเขียนสีเพิงหินเหนือคอกม้าท้าวบารส พบบริเวณที่เป็นเพิงหินอยู่ห่างจากถ้ำวัว/ถ้ำคนไปทางทิศตะวันออก 40 เมตร ห่างจากคอกม้าท้าวบารสทางทิศใต้ 20 เมตร เป็นเพิงหินที่เกิดจากก้อนหินซ้อนกัน ภาพเขียนสีอยู่บนเพดานเพิงหินด้านทิศเหนือ เป็นภาพลายเส้นเล็ก ๆ เพียงภาพเดียว ลบเลือน เขียนด้วยสีแดง (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -