ภาพเขียนสีเพิงหินใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก


ละติจูด 17.713056 , ลองจิจูด 102.374444 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก พบบิเวณที่มีลักษณะเป็นก้อนหินวางซ้อนกัน สูงประมาณ 10 เมตร อยู่ในเขตวัดพระพุทธบาทบัวบก โดยพบภาพเขียนสี 2 บริเวณ ได้แก่ เพิงหิน 1ภาพอยู่บนเพิงหินด้านทิศตะวันออก เป็นภาพลายเส้นหยักต่อกันคล้ายรวงผึ้ง รูปคนแบบกิ่งไม้ และลายเส้นรูปปลาเขียนอยู่บนเพดาน เขียนด้วยสีแดง และเพิงหิน 2 ภาพปรากฎอยู่บนเพดานของเพิงหินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นลายเส้นทึบมีทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งต่อกัน เขียนด้วยสีแดง(ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -