ภาพเขียนสีเพิงหินใกล้ห้วยถ้ำช้าง


ละติจูด 17.855833 , ลองจิจูด 102.351389 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลกลางใหญ่ อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินใกล้ห้วยถ้ำช้าง พบอยู่บนภูพระบาท เพิงหินที่เกิดจากหินก้อนหนึ่ง วางซ้อนบนก้อนหินอีกก้อนหนึ่ง ภาพเขียนสีปรากฎอยู่บนผนังเพิงหินด้านทิศตะวันตก เขียนด้วยสีแดงเป็นภาพลายเส้น (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -