ภาพเขียนสีเพิงหินใกล้อ่างเก็บน้ำพระพุทธบาทบัวบก


ละติจูด 17.716944 , ลองจิจูด 102.375556 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินใกล้อ่างเก็บน้ำพระพุทธบาทบัวบก พบบริเวณที่เป็นแหล่งที่ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 800 เมตร เป็นเพิงหินทรายสูงประมาณ 8 เมตร ภาพเขียนสีเขียนอยู่บนเพดานเพิงหินด้านทิศใต้ ลึกเข้าไปด้านใน 3.25 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 70 ซม. เขียนด้วยสีแดงเป็นภาพลายเส้นตรง เส้นหยัก เส้นคู่ขนาน และไม่ทราบรูป (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -