ภาพเขียนสีโนนสาวเอ้


ละติจูด 17.708333 , ลองจิจูด 102.369444 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีโนนสาวเอ้ พบห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบกไปทางทิศใต้ตามไหล่เขาประมาณ 1 กม. พบ 2 บริเวณ คือ โนนสาวเอ้ 1ก้อนหินทรายขนาดใหญ่ที่วางซ้อนกันบนลานหิน สูงประมาณ 5 เมตร ภาพเขียนสีอยู่บนเพิงหินด้านทิศตะวันออก เป็นลายเส้นเรขาคณิตติดต่อกัน ยาวตลอดผนังประมาณ 8 เมตร เขียนด้วยสีแดงคล้ำ เป็นลายเส้นคู่ หรือ 3 เส้น ขนานกันเป็นรูปวงกลม สี่เหลี่ยมคางหมู กากบาท ซิกแซก และเส้นคดโค้ง ไม่มีการเน้นภาพใดเป็นพิเศษ ความหนาของเส้นประมาณ 1 ซม. ภาพส่วนใหญ่ลบเลือน และยังมีภาพที่เขียนขึ้นใหม่ด้วยสีขาวทับบนภาพเดิมด้วย และโนนสาวเอ้ 2 ก้อนหินใหญ่ซ้อนกันบนลานหิน สูงประมาณ 6 เมตร ภาพปรากฎอยู่ตอนล่างของหลืบหินด้านทิศตะวันออก และเพดานเพิงหินด้านทิศใต้ เป็นภาพลายเส้นเขียนด้วยสีแดงคล้ำ เส้นหนาประมาณ 1 ซม. เป็นลายเส้นคู่ขนานต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม วงกลมซ้อนกัน เส้นโค้ง เส้นคด กากบาท (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -