ภาพเขียนสีใกล้วัดพระพุทธบาทหลังเต่า


ละติจูด 17.709722 , ลองจิจูด 102.355833 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีใกล้วัดพระพุทธบาทหลังเต่า พบ 3 บริเวณ ได้แก่ เพิงหิน 1 เป็นเพิงหินที่เกิดจากก้อนหินขนาดใหญ่วางซ้อนกัน สูง 1.4 เมตร ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 2 กม. ภาพเขียนอยู่บนผนังเพิงหิน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ สูงจากพื้นประมาณ 80 ซม. เพิงหิน 2 เป็นเพิงหินสูง 5 เมตร อยู่ห่างจากเพิงหินใกล้วัดพระพุทธบาทหลังเต่า 1 ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 เมตร ภาพเขียนสีปรากฎอยู่ 2 แห่ง บนผนังเพิงหิน ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ และเพิงหิน 3เป็นเพิงหินสูง 3 เมตร มีร่องรอยเขียนภาพบนผนังเพิงหินด้านทิศใต้ สูงจากพื้น 1.5 เมตร ภาพลบเลือนมาก ภาพเขียนสีทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง เป็นภาพลายเส้นเรียงแถวเรียงกันหลายเส้น เส้นคู่ขนานคล้ายคลื่น เส้นทึบขนานกัน รูปทรงเรขาคณิต (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -