ภาพเขียนสีผาเขียน


ละติจูด 17.482778 , ลองจิจูด 100.363889 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลบ่อทอง อำเภออำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีผาเขียน อยู่บนเขาตาพรม เป็นภูเขาหินทราย เป็นเพิงผาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ภาพเขียนสีอยู่สูงจากพื้นประมาณ 6 เมตร เขียนด้วยสีแดงในเนื้อที่ยาวประมาณ 1.5 เมตร กว้างประมาณ 1 เมตร เป็นภาพลายเส้นเป็นรูปคน และสัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ได้แก่ วงกลม เส้นโค้ง (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -