ชุมชนโบราณบุ่งสะพัง


ละติจูด 15.2805377045 , ลองจิจูด 104.973963348

สถานที่ตั้ง

ตำบลกุดลาด อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เดิมชื่อ วัดบุ่งสะพัง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่าพิฆเฌศวร สันนิษฐานว่าเคยเป็นชุมชนโบราณที่มีแนวคูน้ำคันดินล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กมาก่อน ภายหลังถูกทิ้งร้างไป ต่อมามีประชาชนไพร่พลของพระวอ-พระตา อพยพมาจากเมืองหนองบัวลำภู ล่องมาตามลำน้ำมูล และเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ ภายหลังประชากรหนาแน่นขึ้น จึงขยับขยายไปยังทางตอนเหนือขึ้นไปแถบบริเวณวัดบ้านปากน้ำปัจจุบัน และบริเวณดอนมดแดง ศาสนสถานกลายเป็นวัดร้าง ภายหลังวัดกลายเป็นวัดป่าของธรรมยุตนิกาย พบเศษภาชนะดินเผาบ้างเล็กน้อย พบเทวรูปพระพิฆเนศ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันอยู่ในพิพิทธภัณฑ์วัดสุปัฎนาราม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร