สิมโบราณวัดบ้านตำแย


ละติจูด 15.2659016604 , ลองจิจูด 104.872880684

สถานที่ตั้ง

ตำบลไร่น้อย อำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นสิมโบราณฝีมือชาวอีสานพื้นบ้าน ตัวสิมก่ออิฐถือปูนหลังคามุงสังกะสี คันทวยทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ปัจจุบันช่อฟ้าด้านตะวันออกชำรุด ส่วนใบระกาด้านขวาก็หักหลุดไปหมด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร