ภาพเขียนสีถ้ำผาบอง


ละติจูด 15.4077037267 , ลองจิจูด 105.561947018 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลห้วยไผ่ อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำผาบอง ตั้งอยู่บริเวณภูผาบองลักษณะเป็น หน้าผาของภูผาบอง ภาพปรากฎบนผนังของเพิงผา เขียนด้วยสีแดง เป็นภาพมือแบบทาบ(imprint) และแบบพ่น (stencil) และภาพสัญลักษณ์ เขียนเป็นลายเส้นคู่ขนานต่อกันคล้ายตาตาราง และภาพอื่น ๆ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -