ภาพเขียนสีถ้ำพระบด


ละติจูด 15.594458 , ลองจิจูด 105.584011 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำพระบด สภาพที่ตั้งและลักษณะของถ้ำเป็นเพิงหินทรายขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการซ้อนตัวของก้อนหินหลายก้อนอยู่ห่างจากหมู่บ้านซะซอมประมาณ 6 กม. ภาพเขียนสีปรากฎบนผนังเพิงหินเป็นภาพมือแบบทาบ และภาพสัญลักษณ์ซึ่งเป็นลายเส้นรูปทรงต่าง ๆ เช่น ลายก้างปลา ลายหยักฟันปลา ลายลูกโซ่ ลายตาข่าย ลายจุดประ เป็นต้น (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -