ภาพเขียนสีถ้ำพระอานนท์


ละติจูด 15.5895864404 , ลองจิจูด 105.543479461 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำพระอานนท์ ตั้งอยู่อยู่บนภูพระอานนท์ เทือกเขาภูพาน ห่างจากหมู่บ้านซะซอมไปทางทิศตะวันออก เป็นเพิงหินทราย บนภูพระอานนท์ ภาพทั้งหมดบนผนังเพิงหินเป็นภาพมือ จำนวน 15 มือ มีวิธีการทำหลายแบบ แบบพ่น (stencil) แบบพ่นแล้วเขียนเส้นรอบมือแล้วตกแต่งภายในฝ่ามือด้วยลายเส้นหยักฟันปลาหรือซิกแซก และลายจุดไข่ปลา แบบเขียนเส้นรอบมือแล้วตกแต่งภายในฝ่ามือด้วยลายก้างปลาผสมลายหยักฟันปลา และลายขีดเส้นขนานเป็นข้อ ๆที่นิ้วมือ และแบบเขียนอิสระ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -