ภาพเขียนสีถ้ำภูโป๊ะ


ละติจูด 15.5898745505 , ลองจิจูด 105.545701674 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำภูโป๊ะ ตั้งอยู่ในบริเวณภูโป๊ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดงนาทาม เป็นเพิงหินทรายของภูโป๊ะ ปรากฎมีภาพคนเขียนแบบเงาทึบ 2 ภาพ ภาพมือ 43 มือ มีทั้งแบบพ่นและทาบ ภาพมือทาบ มี 2 แบบ คือมือทาสีแล้วขูดสีเป็นแนวยาวตามนิ้วแล้วจึงทาบไปบนผนัง และมือทาสีทาบไปบนผนังแล้วขูดสีออกเป็นรูปตัวยูซ้อนกัน ( 3 มือ ) นอกจากนี้ยังมีภาพสัญลักษณ์ ทั้งหมดเขียนด้วยสีแดงและสีแดงคล้ำ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -