ภาพเขียนสีถ้ำลายมือ


ละติจูด 15.646273 , ลองจิจูด 105.630067 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำลายมือ ตั้งอยู่บนแนวหน้าผาหินทรายที่เชื่อมต่อจากเทือกเขาภูพาน ขนานกับลำแม่น้ำโขง อยู่ในแนวเทือกเขาเดียวกับภูโลง ภูสะมุย และภูจันทร์แดง อยู่ห่างจากหมู่บ้านปากลาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1กม. เป็นแนวหน้าผายาวประมาณ 50 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร พบเครื่องมือหินกรวดแม่น้ำทำจากหินแกรนิต กองไฟและเปลือกหอย เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ และเศษเครื่องสังคโลกลายดำบนพื้นขาว (อยุธยา) ภาพปรากฎอยู่ช่วงกลางของหน้าผาตั้งแต่พื้นจนสูงถึงประมาณ 5.6 เมตร ภาพแทบทั้งหมดเป็นภาพมือมีจำนวนประมาณ 170 มือ ภาพซ้อนทับกันเป็นจำนวนมาก มีภาพลายเส้นร่วมอยู่ด้วยเพียง 4 ภาพ เท่านั้น คือลายเส้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีเส้นแบ่งครึ่งด้านทั้งสี่มาตัดกัน 2 ภาพ ลายเส้นคู่ และลายก้านขด ภาพทั้งหมดใช้สีแดงคล้ำ ภาพมือเป็นมือผู้ใหญ่ มักจะทำเป็นคู่ ๆ มือซ้ายกับมือขวาเรียงกันไป มีวิธีทำ 4 แบบ แบบทาบ พบมากที่สุดถึง 164 มือแบบพ่น พบเพียง 4 มือ แบบ เขียนเส้นรอบมือที่วางทาบบนผนัง แล้วลากเส้นโค้งจากโคนนิ้วแต่ละนิ้ว ขนานกัน มากลางอุ้งมือพบ 2 มือซ้าย-ขวา แบบสุดท้ายพบเพียงมือเดียวข้างซ้าย ทำเป็นแบบพิเศษ นำดินหรือขี้ผึ้งติดบนผิวหิน เป็นรูปคล้ายกระดูกนิ้วมือ ทั้ง 5 และเส้นรอบฝ่ามือ แล้วจึงพ่นสีทับลงไป จากนั้นดึงดินหรือเส้นขี้ผึ้งออก กลุ่มภาพมือและภาพลายเส้นอาจเป็นสัญลักษณ์ น่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่เป็นไปอย่างไรยังไม่ทราบแน่ชัดจากการที่ภาพมือทำซ้อนทับกันมากมาย คงจะเป็นการกระทำที่ดำเนินการสืบทอดต่อเนื่องกันตลอดมาหลายครั้ง อาจเป็นในระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือต่างกันก็ได้ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -