ภาพเขียนสีถ้ำวัดเก่า (วัดปู่เกศ)


ละติจูด 15.408333 , ลองจิจูด 105.561667 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลห้วยไผ่ อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำวัดเก่า (วัดปู่เกศ) ตั้งอยู่ในเขตวัดปู่เกศบนที่ราบเชิงภูผาบองใกล้แหล่งน้ำซับ ห่างหมู่บ้านท่าล้งไปทางเหนือ 0.5 กม. ลักษณะเป็นเพิงหินยาว หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพปรากฎบนผนังเพิงหิน สูงจากพื้นประมาณ 0.9 เมตร เป็นภาพมือสีแดงแบบทาบ (imprint) ภาพมือผู้ใหญ่(ซ้าย ) 5 มือ ภาพมือเด็ก (ขวา) 1 มือ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -