ภาพเขียนสีถ้ำแต้มโงนจะพะ


ละติจูด 15.5882137936 , ลองจิจูด 105.544485597 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำแต้มโงนจะพะ ตั้งอยู่บนเชิงเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูดงนาทาม เทือกเขาภูพาน เป็นก้อนหินทรายสองก้อนซ้อนกันคล้ายดอกเห็ด ภาพเขียนสีที่ปรากฎมีหลายประเภท เขียนด้วยสีแดงคล้ำ ภาพคน1 ภาพ เขียนเป็นเส้นแบบกิ่งไม้ ภาพสัตว์ระบายแบบเงาทึบ อาจเป็นวัวหรือควาย ภาพมือนับได้ 104 มือ มีวิธีการทำ 5 แบบ คือแบบพ่น แบบทาบ (พบมากที่สุดประมาณ 60 มือ) แบบทาบและตกแต่งภายในเป็นรูปตัวยูซ้อนกัน แบบทาบแล้วลงสีให้เต็มมือ และแบบเขียนอิสระ (3 มือ) ภาพลายเส้นสัญลักษณ์เป็นเส้นคด เส้นโค้ง (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -