ภาพเขียนสีผาฝ่ามือ


ละติจูด 15.41644 , ลองจิจูด 105.556754 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลห้วยไผ่ อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีผาฝ่ามือ ตั้งอยู่บริเวณภูผาบอง บนแนวเทือกเขาภูพาน มีลักษณะเป็นเป็นเพิงหินทรายที่มีขนาดใหญ่ภาพมือตั้งอยู่บนภูหลังภูผาบอง ภาพเขียนที่ปรากฎอยู่บนผนังเพิงหินเป็นภาพมือทั้งหมด เขียนด้วยสีแดงคล้ำ ทำขึ้นในแบบพ่น (stencil) และแบบทาบ (imprint ) มีจำนวนทั้งหมด 206 มือ เป็นมือผู้ใหญ่ และมือเด็ก มีทั้งมือซ้ายและมือขวา (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -