ภาพเขียนสีเพิงหินหลังถ้ำมืด


ละติจูด 15.5875229671 , ลองจิจูด 105.54680618 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินหลังถ้ำมืด ตั้งอยู่บริเวณภูดงนาทาม ห่างจากหมู่บ้านซะซอมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กม. เป็นเพิงหินทราย ภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ำบนผนังเพิงหิน เป็นภาพลายเส้นทึบแสดงเครื่องหมายหรือภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นรูปกากบาท ลายหยักฟันปลา รูปสี่เหลี่ยม และรูปอื่น ๆ เขียนต่อเนื่องกันบนผนัง (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -