ภาพเขียนสีถ้ำผักหนาม


ละติจูด 15.745402 , ลองจิจูด 105.507513 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลสำโรง อำเภออำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำผักหนาม ตั้งอยู่ห่างจากถ้ำเดิ่นไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กม. เป็นเพิงหินที่เกิดจากก้อนหินซ้อนกันสองก้อน หันหน้าไปทางทิศเหนือ ภาพปรากฎบนเพดานเพิงหิน เขียนด้วยสีแดงคล้ำ เป็นภาพคล้ายสัตว์สี่เท้าระบายสีทึบ ตัวยาวประมาณ 30 ซม. ภาพอื่น ๆที่เป็นลายเส้นรูปทรงต่าง ๆ ประกอบกัน เช่น กากบาท เส้นคู่ขนาน เส้นโค้งคู่ขนาน ลายบั้ง เส้นคู่วงกลมต่อ กัน เส้นคู่ตัดกัน ลายจุด เป็นต้น (ลักษณะของภาพคล้ายกับที่ถ้ำโนนหินเกลี้ยง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี) (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -