ภาพเขียนสีถ้ำเดิ่น


ละติจูด 15.745289 , ลองจิจูด 105.502089 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลสำโรง อำเภออำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำเดิ่น ตั้งอยู่บนภูโลงห่างจากหมู่บ้านผาชันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1 กม. ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนวางซ้อนกัน ทำให้เกิด เป็นเพิงหินยื่นออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาพปรากฎบนผนังและเพดานของเพิงหินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภาพ ลายเส้นสีแดงคล้ำ คล้ายภาพคนแบบกิ่งไม้ ยืนกางขา กางแขน ประมาณ 6 คน และลายสัญลักษณ์อื่น ๆเขียนเป็นเส้นและระบายสีทึบ กระจายเต็มผนัง แต่สีลบ เลือนแล้ว (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -