ภาพเขียนสีถ้ำโนนหินตั้ง


ละติจูด 15.739722 , ลองจิจูด 105.503333 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลสำโรง อำเภออำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำโนนหินตั้ง ลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่ตั้งอยู่บนลานหินตั้ง ระหว่างภูโลงกับภูสะมุย ห่างจากหมู่บ้านผาชันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2 กม. ห่างจากถ้ำผักหนามไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1 กม ภาพปรากฏบนผนังหลืบหินด้านทิศตะวันออก เขียนด้วยสีแดงคล้ำ สูงจากพื้น ประมาณ 60 ซม. เป็นภาพมือซ้ายและขวาแบบทาบ 2 มือ และภาพลายเส้นแบบตาข่ายและซิกแซก ภาพลบเลือน (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -