แหล่งโบราณคดีถ้ำตาลาว


ละติจูด 15.9923908878 , ลองจิจูด 105.279485365

สถานที่ตั้ง

ตำบลกองโพน อำเภออำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

พบภาพสีเขียนรูปมือลักษณะคล้ายผาแต้ม  โคลนที่เชื่อว่าช่างนำมาทาไว้บริเวณถ้ำ  โครงกระดูกของคนโบราณยาวถึง 8 ศอก หินกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร เป็นหินลักษณะพิเศษห้ามเคลื่อนย้ายและดัดแปลง ขวานหินพบในซอกหิน ถ้ำตาลาวนี้ เมื่อประมาณ 2000 ปีมาแล้ว เป็นเมืองพญานัยแสน มูลเหตุที่ชื่อถ้ำตาลาวเชื่อว่า ตาลาวพลเมืองนี้อาศัยอยู่ในเมืองพญานัยแสน และมีอาชีพเลี้ยวช้าง ช่างของลาวได้นำเอาโคลนมาทาไว้ให้เห็นจนทุกวันนี้ และตาลาวได้ตายในบริเวณถ้ำนี้ด้วยจึงให้ชื่อว่าถ้ำตาลาว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร