ชุมชนโบราณบ้านพระโรจน์


ละติจูด 15.5593606647 , ลองจิจูด 104.799062484

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภออำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนตั้งอยู่ริมห้วยพระโรจน์ที่ไหลจากที่สูงทางทิศตะวันตกใ นเขตอำเภอม่วงสามสิบ แล้วไหลผ่านบ้านพระโรจน์ทางทิศตะวันตกไปสมทบลำเซบก ชุมชนจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของลำเซบก เนินดินกลางบ้านเรียก ดอนเจ้าปู่ เป็นเนินสูงมีเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่หนาแน่น กลางเนินมีเสมาหินทรายและศิลาแลงปักอยู่หลายหลัก เกือบทั้งหมดเป็นเสมาประเภทแผ่นหิน เมื่อพิจารณาจากชั้นดินและเศษภาชนะดินเผารวมทั้งเสมาหินเรียบ กล่าวได้ว่าเป็นชุมชนที่มีอายุประมาณต้นประวัติศาสตร์แต่เป็นชุมชนที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่านับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร