ชุมชนโบราณบ้านผึ่ง (ต้นผึ่ง)


ละติจูด 18.9018397898 , ลองจิจูด 100.94655834

พิกัด

ตำบลพงษ์ อำเภออำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะมีความซับซ้อน เนื่องจากแนวคูน้ำคันดินจะทำเป็นวงโค้งเหลื่อมซ้อนกัน ดูคล้ายกับว่ามีการสร้างและตั้งหลักแหล่งกันมานานหลายยุคหลายสมัย สภาพปัจจุบันตามแนวคูน้ำคันดิน และพื้นที่โดยรอบเป็นป่ารกชัฏ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร