ชุมชนโบราณบ้านป่าแจว (แลว)


ละติจูด 18.9369198014 , ลองจิจูด 100.929229431

พิกัด

ตำบลป่าแลวหลวง อำเภออำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

พบเพียงแนวคูน้ำคันดินรอบเนินดินเตี้ยๆ ร่องรอยของคูน้ำคันดินยังปรากฏอยู่ชัดเจน พื้นที่ภายในชุมชนโบราณส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร