ชุมชนโบราณบ้านป่าแดด


ละติจูด 18.9193078803 , ลองจิจูด 100.947542275

พิกัด

ตำบลดู่พงษ์ อำเภออำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

พบเพียงร่องรอยของคูน้ำคันดินบางส่วนด้านทิศตะวันตกของแนวคูน้ำคันดิน ห่างออกไป 1 กิโลเมตร พบวัดเก่าแก่ชื่อวัดพระธาตุ ภายในวัดมีพระอุโบสถและเจดีย์รูปทรงศิลปะแบบล้านนา แต่ไม่สามารถกำหนดปีที่สร้างที่แน่นอนได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร