กุฏิวัดหัวเมือง (จัดแสดงเป็นพิพิณฑ์)


ละติจูด 18.361345008 , ลองจิจูด 100.728462015

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีษะเกษ อำเภออำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

จัดทำเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเมือง ลักษณะเป็นตัวอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60 หน่วยอนุรักษ์ฯ แจ้งมายังสผ. ว่าตัวอาคารได้รับความเสียหายจากปลวกอย่างรุนแรง

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร