กุฏิวัดหัวเมือง (จัดแสดงเป็นพิพิณฑ์)


ละติจูด 18.361345008 , ลองจิจูด 100.728462015

พิกัด

ตำบลศรีษะเกษ อำเภออำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

จัดทำเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเมือง ลักษณะเป็นตัวอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60 หน่วยอนุรักษ์ฯ แจ้งมายังสผ. ว่าตัวอาคารได้รับความเสียหายจากปลวกอย่างรุนแรง

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร