บ้านคูเมือง


ละติจูด 15.415256989 , ลองจิจูด 102.156446172 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลโนนเมือง อำเภออำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30290

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะบ้านตั้งอยู่บนเนิน มีคูน้ำ 4 ด้าน แต่ที่ยังเหลืออยู่ทางด้านทิศตะวันออกไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นคันดิน 2 ชั้น ปัจจุบันคันดินชั้นใน ชาวบ้านใช้เป็นถนนทางเดิน ชั้นนอกเหลือเพียงนิดเดียว ชาวบ้านใช้ปลูกผัก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร