บ้านขี้เหล็ก


ละติจูด 15.0066469762 , ลองจิจูด 102.51668691 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลจักราช อำเภออำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นที่ตั้งของชุมชน ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยของชุมชนโบราณ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-23

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร