วัดด่านใน


ละติจูด 15.1282389605 , ลองจิจูด 101.882804986 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลด่านใน อำเภออำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 45 ตามมติ มส. ครั้งที่ 19/2552

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-23

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร