แหล่งโบราณคดีถ้ำตลอด


ละติจูด 8.159033 , ลองจิจูด 99.679623 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ถ้ำตลอดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบล ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรมราช ตำบลปากแพรก อำเภออำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ถ้ำตลอดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าถ้ำหลอด เป็นถ้ำที่รู้จักกันมาช้านานไม่มีหลักฐานปรากฏทราบเพียงแต่ในปี พ.ศ. 2431 นายบุญช่วย กุมารจันทร์ ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศัทธา สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น ต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริง เรียงตามลำดับ ลักษณะของถ้ำตลอดหันหน้าไปทางทิศเหนือแลสามารถเดินทะลุได้มีรูปปั้นสิงโตอยู่ปากถ้ำ  ภายในถ้ำจะรู้สึกเย็นสบายมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม บางคนเชื่อว่าเมื่อเดินจากปากถ้ำก็เดินให้ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะถือว่าทำการสิ่งใดจะสำเร็จลุล่วงและผ่านตลอด เหมือนกับชื่อของถ้ำ บริเวณถ้ำตลอดพบหลักฐานทางโบราณคดี ดังนี้ 1) พระพุทธรูปปั้นปางไสยาสน์ 1 องค์  ยาว 11 เมตร 2) พระพุทธรูป

 

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สภาพปัญหา ถ้ำตลอดเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นแต่มีปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งอยู่ใจกลางของถ้ำตลอดมีกลิ่นรบกวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม แนวทางการอนุรักษ์ คือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาทางน้ำไม่ให้เน่าเสียและมีกลิ่น

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-05-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร