วัดริมทาง


ละติจูด 16.5082180379 , ลองจิจูด 99.5134950436

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดริมทางหรือวัดริมถนน ตั้งอยู่ริมถนนภายในอุทยานประวัติศาสตร์ระหว่างวัดช้างรอบกับวัดอาวาสใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายโบราณหรือที่เรียกว่าถนนพระร่วง ด้านหน้าวัดมีห้องน้ำขนาดใหญ่สองห้องสำหรับชำระร่างกายก่อนเข้าสู่วัด ภายในวัดมีศาลาขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่มีพื้นศาลาค่อนข้างต่ำ จำนวนห้องมีมากมาย เรียงรายติดกัน คงเป็นที่พักสำหรับคนเดินทาง กุฏิสงฆ์ที่ยังมีหลักฐานเหลืออยู่บ้าง ด้านหน้ามีโบสถ์ขนาดเล็กเตี้ยมากเมื่อเทียบกับโบสถ์ทุกแห่งภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ด้านหลังมีเจดีย์ประธานขนาดเล็กมาก ซึ่งในสมัยสุโขทัย ช่วงหนึ่งให้ความสำคัญแก่โบสถ์ น้อยกว่าวิหารมาก ถัดไปเป็นวิหารขนาดใหญ่ สูงกว่าโบสถ์ มี พระประธานเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง เฉพาะฐานถึงพระอุระ ก่อด้วยศิลาแลงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ดูพุทธลักษณะที่เหลืออยู่น่าจะงดงามมาก เนื่องจากวัดริมทาง อยู่ติดถนนและมีวัดขนาดใหญ่มากมาย นับร้อยวัด จึงมิค่อยมีใครเข้าไปแวะชม อาจเพราะมีเวลาจำกัด ในการเที่ยวชมี เมื่อเข้าไปศึกษาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่าวัดริมทางเป็นวัดหนึ่งที่น่าสนใจและศึกษาเปรียบเทียบความเป็นไปของวัดในอุทยานประวัติศาสตร์จะทราบความมหัศจรรย์ ไขความลับ ของกำแพงเพชรว่า ทำไมภายในอรัญญิก จึงมีวัดขนาดใหญ่มากมายเรียงรายติดกัน เช่นนี้จะมีคำตอบเกิดขึ้นในใจและเป็นเสน่ห์อันสำคัญยิ่งของผู้สนใจในรากเหง้าของตน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -