จวนเรซิดังกัมปอร์ต


ละติจูด 12.241821 , ลองจิจูด 102.513336

สถานที่ตั้ง

ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 ตำบลบางพระ อำเภออำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

จวนเรสิดังกัมปอร์ต ( Residence Kampot) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า จวนเรสิดังส์ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ  ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลตราด เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ในสมัยที่ตราดถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส เรียกตำแหน่งนี้ว่าเรสิดัง (Resident) ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือน ในระหว่างปี พ.ศ. 2453-2464 ต่อมาใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดอยู่ระยะหนึ่ง (ในระหว่างปี พ.ศ. 2450-2471) ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม แต่ยังคงรูปแบบประติมากรรมเดิมไว้ ดูจากลักษณะสถาปัตยกรรมเรสิดังส์มิได้โดดเด่นเป็นพิเศษแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจชาวเมืองตราดว่าดินแดนแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยฝรั่งเศส สมัยที่มีการแผ่ขยายล่าอาณานิคม กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน จวนเรสิดังกัมปอร์ต ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 188 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 1 งาน 78 ตารางวา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-29

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร