หอนาฬิกาตรัง


ละติจูด 7.5571 , ลองจิจูด 99.61008

สถานที่ตั้ง

ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

       หอนาฬิกาประจำจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ปัจจุบันทางเทศบาลนครตรังได้ปรับปรุงทิวทัศน์บริเวณถนนโดยรอบหอนาฬิกา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของเมืองตรังในยามเย็นได้อีกด้วย ซึ่งมีเรื่องราว ตำนานของสถานที่แห่งนี้ ที่น่าสนใจมาก

       บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เดิมเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรัง ที่มีโครงสร้างเป็นไม้ สร้างในสมัยของ นายทุ่น อ่อนสนิท เป็นนายกเทศมนตรี (ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2483-2488) ชาวบ้านเรียกกันว่า "หอแหลงได้" เพราะเทศบาลจะถ่ายทอดข่าววิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทั้งเช้าและเย็น 

       คนทับเที่ยงถือเป็นที่ชุมชนฟังข่าวและวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองไปด้วยกัน ครั้นเมื่อถึง พ.ศ. 2504 เทศบาลสร้างหอนาฬิกาขึ้นแทน ความสูงวัดได้ 15 เมตร ฐานปรับพื้นที่ต่างระดับ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร

       ต่อมา พ.ศ. 2539 ทางเทศบาลได้ติดตั้งระบบอักษรวิ่งด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้มีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิม ปีพ.ศ.2548 เทศบาลได้ปรับปรุงอีกครั้งโดยถอดระบบอักษรวิ่งออก ทำให้หอนาฬิกากลับคืนสู่สภาพเดิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

       หอนาฬิกาตรัง  เป็น วงเวียนที่มีการจราจรที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด บริเวณโดยรอบมีสถานที่ราชการ  โรงแรม ร้านค้าจำนวนมาก และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสำคัญๆของทางจังหวัด เข่น  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์  เทศกาลสงกรานต์  ตรุษจีน  เทศกาลอาหาร  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   โดยรอบมีการจัดสวนหย่อมเพื่อความสวยงามและตกแต่งไฟ เมื่อมีเทศกาลต่างๆ  นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาถ่ายรูปบริเวณนี้

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-10-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร