พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี


ละติจูด 7.40794 , ลองจิจูด 99.51537

สถานที่ตั้ง

ตำบลกันตัง อำเภออำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

       เป็นที่ตั้ง ของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตรัง “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ชาวกันตัง และเทศบาลเมืองกันตัง เห็นว่าบ้านหลังนี้คือหลักฐานสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ที่ควรรักษาไว้คู่เมืองตรัง จึงคิดจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิต และผลงานของพระยารัษฎาฯ ให้ชาวตรังได้ศึกษา จดจำ โดยได้ขออนุญาตใช้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงคุณูปการของพระยารัษฎาฯ ขอใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดย ตาโต๊ะเบียนจง อนุญาตให้จังหวัดตรังใช้บ้านหลังนี้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อ 10 กันยายน 2535 ใช้นามว่า พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)

       บ้านพัก เป็นเรือนไม้ปั้นหยาสองชั้น  ตัวบ้านโปร่ง มีระเบียงรับลมโดยรอบ ภายในได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดูแลรักษาอย่างดี ส่วนใหญ่จะยังคงจัดแต่งไว้เช่นเดียวกับ เมื่อครั้งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีอาศัยอยู่ ชั้นล่างมีหุ่นขี้ผึ้งรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ใส่เสื้อคอปิดสีขาว นุ่งผ้าม่วง ถือไม้เท้า อยู่ในอิริยาบถนั่งเก้าอี้พักผ่อน ข้างๆ มีกระโถนทองเหลืองและเชี่ยนหมากแบบโบราณชั้นบนมีห้องนอนและมีหุ่นขี้ผึ้งรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อีกรูปหนึ่งแต่มีสีดำบรรยากาศภายในบ้านได้ตกแต่ง เสมือนครั้งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี มีชีวิตอยู่ เครื่องเรือน เครื่องใช้อยู่ภายในห้องต่างๆ ตามประโยชน์ใช้สอย เช่น เตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว ภายในห้องครัวหรือเครื่องใช้ภายในห้องน้ำและบริเวณรอบๆ ห้องยังเต็มไปด้วยภาพถ่าย เหตุการณ์สำคัญของเมืองตรังและหัวเมืองปักษ์ใต้ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันจันทร์หรือช่วงที่ทางราชการให้ปิดเนื่องจากภาวะโรคระบาดฯ ถ้าหากผู้เข้าชมเป็นคณะที่ต้องการวิทยากรบรรยาย สามารถแจ้งล่วงหน้าที่ โรงเรียนกันตังพิทยากร โทร. (075) 274 -151-8 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

       เนื่องด้วยเป็นสถานที่ของเอกชน ซึ่งไม่เก็บค่าเข้าชม  มีแต่การรับริจาค  ดูแลโดยทายาทตระกูล ณ ระนอง  อาคารมีการชำรุด ตามกาลเวลาเนื่องจากเป็นเรือนไม้  มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความมั่นคง ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของเมืองตรัง

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-10-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร