ชุมชนโบราณเวียงพระธาตุจอมทอง


ละติจูด 19.1885959672 , ลองจิจูด 99.8870229742

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนโบราณเวียงพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกว๊านพะเยา ทางทิศเหนือของเวียงพะเยา ลักษณะคูน้ำคันดินของเวียงนี้เป็นรูปวงรี ยาวประมาณ 850 เมตร กว้างประมาณ 450 เมตร ขุดล้อมรอบบริเวณขอบเนิน และส่วนลาดลงสู่กว๊านพะเยาในบริเวณที่ถนนพหลโยธินตัดผ่าน ทำให้ร่องรอยส่วนของกำแพงเมือง-คูเมือง ช่วงที่แนวระบายน้ำลงสู่กว๊านพะเยาถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิง ปัจจุบันปรากฏแนวกำแพงเมือง-คูเมือง ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศหนือเป็นแนวคูเมือง 2 ชั้น ขนาบด้วยคันดิน 3 ชั้น ส่วนด้านอื่นมีลักษณะเป็นคูชั้นดียว คาดว่าคูชั้นนอกยังสร้างไม่แล้วเสร็จ คันดินของเมืองค่อนข้างสูงและชัน ทำให้เวียงมี ลักษณะเป็นเมืองป้อมภูเขา (Hill Fort) ค่อนข้างชัดเจน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -