ชุมชนโบราณเวียงพะเยา


ละติจูด 19.1724378072 , ลองจิจูด 99.9036402501

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนโบราณเวียงพะเยา คือ ตัวเมืองพะเยาปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของกว๊านพะเยา จากพงศาวดารโยนกกล่าวว่า เมืองพะเยาสร้างสมัยขุนจอมธรรม เจ้าเมืองคนแรกของเมืองพะเยา เมื่อปี พ.ศ. 1639 ลักษณะคูน้ำคันดิน มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1,300x750 เมตร คูเมืองและกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้อยู่ติดกับกว๊านพะเยา ปัจจุบันถูกทำลายไปหมดแล้ว ส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกยังพอเหลือแนวกำแพงเมือง-คูเมืองให้เห็นบ้าง ประตูเวียงยัง ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ประตูชัย ซึ่งเป็นทางเข้าออกของเมืองมาถึงปัจจุบัน ภายในเวียงพะเยามี วัดทั้งสิ้น 18 วัด เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน บางวัดได้รับการบูรณะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ช่วงการ ฟื้นฟูเมืองพะเยา วัดที่สำคัญ ได้แก่ วัดหลวงราชสัณฐาน วัดศรีอุโมงค์คำ วัดไชยอาวาส วัดราชคฤห์ เป็นต้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -