วัดสร้างอารมณ์


ละติจูด 16.483487283 , ลองจิจูด 99.4957232441

พิกัด

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะเชียงแสน คือ "หลวงพ่ออุโมงค์" มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานมีสิงห์สองตัวที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

รูปแบบอาคาร ศาสนาสถานต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดนึกแห่งผู้มีจิตศรัทธา

แก้ไขเมื่อ

2021-03-12

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร