วัดสร้างอารมณ์


ละติจูด 16.483487283 , ลองจิจูด 99.4957232441 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะเชียงแสน คือ "หลวงพ่ออุโมงค์" มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานมีสิงห์สองตัวที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

รูปแบบอาคาร ศาสนาสถานต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดนึกแห่งผู้มีจิตศรัทธา

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -