วัดร่องปลาขาว


ละติจูด 19.784133 , ลองจิจูด 99.96515

พิกัด

47Q 0601100 UTM 2187882 ตำบลห้วยสัก อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดร่องปลาขาว ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ 7 บ้านร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

วัดร่องปลาขาว เดิมชื่อ วัดหนองบัวเงิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดหนองโบสถ เมื่อปี พ.ศ. 2504 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วัดร่องปลาขาว ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2521 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2528

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ พระธาตุรัตนเลิศมงคลชัย ศาลาการเปรียญ ศาลาพระประจำวันเกิด ศาลาพระพุทธรูป กุฏิ ศาลาบาตร ศาลาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ศาลาปู่เจ้าวัด

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย พระพุทธรูปปูนปั้น หลวงพ่อทันใจ พระสีวลี พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม รูปปั้นเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต รูปปั้นเหมือนครูบาศรีวิชัย พระฤาษี พระพิศเนศ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-08-02

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร