วัดร่องเบ้อใน


ละติจูด 19.726283 , ลองจิจูด 99.929017

พิกัด

47Q 0597349 UTM 2181459 ตำบลห้วยสัก อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดร่องเบ้อใน ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ 9 บ้านร่องเบ้อใน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่

วัดร่องเบ้อใน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีนายอ้าย ไชยประเสริฐ เป็นผู้ขออนุญาตและยกที่ดินในการสร้างวัด นายทองอินทร์ ไชยประเสริฐ เป็นผู้ขออนุญาตตั้งวัด กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2532

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร หอระฆัง หอกลอง

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธมหาวชิรสุวรรณชัยยมุนีนาถ (พระเจ้าตาเพชร) พระนาคปรก หลวงพ่อโสธร พระจักรพรรดิ พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม พระประจำวันเกิด หลวงพ่อทันใจ รูปปั้นเหมือนพระครูสุวรรณวรศีล (คำอ้าย คนธวํโส-โตสุวรรณ)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-08-02

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร