วัดดงป่าเหมี้ยง


ละติจูด 19.768267 , ลองจิจูด 99.9498

พิกัด

47Q 0599501 UTM 2186117 ตำบลห้วยสัก อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดดงป่าเหมี้ยง ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

วัดดงป่าเหมี้ยง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ หอระฆัง หอกลอง ศาลาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-08-02

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร