ชุมชนโบราณเวียงปู่ล่าม


ละติจูด 19.1790640158 , ลองจิจูด 99.9289440386

พิกัด

อำเภออำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนโบราณเวียงปู่ล่าม ตั้งอยู่ห่างจากเวียงท่าวังทองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชุมชนโบราณประเภทคูเมืองชั้นเดียว คูน้ำคันดินตั้งอยู่บนเนินในภูมิประเทศแบบลอนลาดเชิงเขาดอยภูกามยาวใกล้ลำน้ำอิง มีลักษณะขุดล้อมรอบตามขอบ เนินเป็นรูปคล้ายวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 580 เมตร มีคันดินขนาบสองข้าง มีการขุดคูเมือง ผ่ากลางเวียง และมีการขยายเวียงโดยการขุดคูน้ำคันดินต่อจากกำแพงเมือง-คูเมืองที่ขุดล้อมรอบเมืองออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับลำน้ำอิง ภายในเวียงมีซากโบราณสถานพบเห็นได้บางแห่ง ที่สำคัญคือ วัดอารามป่าน้อย ซึ่งมีวิหารหลังใหม่สร้างทับบนฐานวิหารโบราณ มีซากเจดีย์อยู่ด้านหลังวิหาร และพบศิลาจารึก พื้นดินโดยทั่วไปภายในเวียงพบเศษชิ้นส่วนประติมากรรมหินทราย ประเภทพระพุทธรูปและสัตว์มงคล เศษชิ้นส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรม สถูปจำลอง และเศษภาชนะดินเผา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -