ป้อมเพชร


ละติจูด 14.3460999989 , ลองจิจูด 100.5764

สถานที่ตั้ง

ตำบลหอรัตนไชย อำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมเพชรตั้งอยู่ที่ตำบลหอคันไชยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาป้อมเพชรเป็นป้อมขนาดใหญ่และเป็นป้อมหนึ่งในจำนวน 2 ป้อมที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ตรงมุมกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกัน ป้อมเพชรแห่งนี้เป็นป้อมใหญ่ก่อด้วยอิฐสลับกับศิลาแลงในบางส่วน มีรูปทรงเป็นรูปหกเหลี่ยม (เจ็ดเหลี่ยมรวมทั้งเหลี่ยมที่ยื่นออกไปรับกับกำแพงเมือง) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาในปี พ.ศ. 2123 ในคราวขยายกำแพงเมืองไปถึงริมแม่น้ำ เพราะปรากฏหลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า ในปี พ.ศ. 2118 พระยาละแวกได้ยกกองทัพเรือล่วงเข้ามาตั้งทัพถึงวัดพนัญเชิงดังนี้ ศักราช 937 กุนศก พระยาละแวกยกทัพเรือมายังพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ขึ้น 10 ค่ำเดือน 1 นั้น ชาวเมืองละแวกตั้งทัพเรือตำบลพะแนงเชิง และได้รบพุ่งกัน ครั้งนั้นศึกละแวกต้านมิได้เลิกทัพกลับไป แลจับเอาคน ณ เมืองปักษ์ใต้ไปครั้งนั้นมาก ในปีนั้นน้ำ ณ กรุงศรีอยุธยาน้อย สันนิษฐานว่าในขณะนั้นคงยังไม่ได้สร้างป้อมเพชร ทัพของพระยาละแวกจึงยกล่วงข้ามมาตั้งถึงวัดพนัญเชิงได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2123 เมื่อมีการขยายกำแพงเมืองออกไปถึงริมแม่น้ำจึงได้สร้างป้อมเพชรขึ้นในครั้งนั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-26

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร