เวียงบัว (เตาเผาโบราณบ้านบัว)


ละติจูด 19.0361098507 , ลองจิจูด 99.95823762

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่กา อำเภออำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีคันกั้นน้ำ ค้นดินโบราณ ยังมีสภาพให้เห็นเป็นเนินชัดเจน และมีสระน้ำโบราณ ปัจจุบันเป็นนาข้าว เพราะมีการถมดินของชาวบ้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -