วัดท่าสว่าง


พิกัด

บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง ตำบลหนองผือ อำเภออำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45220

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

  • วัดท่าสว่าง เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดกระสัง” เพราะตั้งอยู่ที่หมู่กระสังและมีเพียงวัดเดียวที่ก่อตั้งก่อน วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่ง เป็นวันที่กฎกระทรวงออก ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีผลบังคับให้ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาตามทะเบียนที่ตรวจสอบได้จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ พระสุนทรธรรมเมธี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนปัจจุบัน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-28

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร